Nyhed

På Oure Efterskole viser vi VM på storskærm – kan man det?!?

21. november 2022

Image Article, Kostgymnasium, Fodbold, Fodbolde

Debatindlæg bragt i Fyens Stiftstidende 19. november 2022

Af Mette Romer Søborg, Forstander på Oure Efterskole

Fodbold på skemaet
Vi har fodbold på skemaet, for en stor anpart af vores elever.

Vi bliver ofte afkrævet svar på, hvori det demokratiske, menneskelige og dannelsesmæssige element befinder sig i fodbolden.

Til det vil jeg sige følgende; Fodbold er en fremragende fællesskabsaktivitet for udøverne på banen. Spillet er et relationelt spil, hvor 11 mennesker på samme hold, er i stand til at udvikle og skabe et uendeligt antal spilsituationer og uforudsigelige kombinationsmønstre. For at kunne indgå i truppen, kræver det træning. Træning i at kombinere hjerne og krop, træning i at kombinere hjerne og handling. Smukkest bliver spillet i sin helhed, når de 11 mennesker sammen har udviklet og perfektioneret en spillestil og en identitet, som de glæder sig til at udtrykke, når de på kampdagen mødes med et andet hold, med dommer og tilskuere.

Fodbold kræver disciplin, vedholdenhed og styrke. Men det kræver også samspil, forståelsen for andre mennesker, omsorg og empati, hvilket vi alle oplevede i den stærkeste form, da Christian Eriksen faldt om i Parken.

Fodbold og demokrati
Fodbold en sport, både som udøver og tilskuer, som er populær for mennesker i alle aldre, beundret af alle køn og beskuet i hele verden.

I et demokrati mødes mennesker, for at skabe muligheder, finde løsninger og påvirke hinanden i en lang række situationer og retninger. Vi mødes med de argumenter, holdninger, refleksioner og viden, som vi gennem livet har øvet os til at beherske.

Vi mødes også for at udveksle synspunkter om moral, etik og hvordan vi som mennesker grundlæggende og i aktiv handling behandler hinanden. Her er ingen diskussion for stor. Her er ingen diskussion for lille. Vores demokratiske kultur, historik og identitet har nemlig lært os, hvad rammerne for demokrati er og hvordan vi praktiserer både rettigheder og pligter.

I et demokrati er der regler, skrevne og uskrevne – og nøjagtig som på fodboldbanen oparbejdes evnen og rutinen til at håndtere demokratiets spilleregler, både gennem træning og uddannelse. Men også ved den mere rutinerede sidemands gode og uformelle råd.

VM på storskærm - hvorfor?
På Oure Efterskole har vi valgt at vise VM i Qatar på storskærm. Det har vi i samarbejde med såvel medarbejdere som elevråd. Vi har valgt at tilgå VM som den sportslige begivenhed det er og vi har valgt at fejre det folkelige fællesskab, som er en del af fodboldens historik og kultur.

Vi har truffet vores beslutning, selvom afholdelsen af VM i Qatar 2022 er forbundet med forhold, som direkte strider imod store dele af vores værdigrundlag. Et værdigrundlag vi i dagligdagen benytter som rød tråd for vores dannelsesarbejde af eleverne. Vi har ikke valgt at vise fodboldkampene på storskærm ukritisk. Samtidig med beslutningen om at vise kampene, har vi valgt at undervise og oplyse vores elever om de forhold, som vi finder uacceptable i forbindelse med VM.

Alle elever vil således være oplyst og undervist om menneskerettigheder, om den korruption, der har ført til, at VM er kommet til Qatar, om den måde VM som sportsbegivenhed anvendes til kaste et positivt lys på stater styret som diktaturer. Vi underviser i ligestilling og ligeværd mellem mænd og kvinder. Om rettigheder for migrantarbejdere, og om den indflydelse som penge har i sportens verden.

Undervisningen har to primære formål; at oplyse, samt træne evnen til kritisk refleksion hos de unge mennesker.

Med den tilgang er det vores håb og forventning, at vi skaber kritiske og oplyste verdensborgere. Vi ønsker, at de unge fremadrettet handler fornuftigt og træffer beslutninger med den viden, som beskæftigelsen med VM i Qatar giver os anledning til at udruste dem med.

Det er vores opfattelse, at det er oplysning, der er vejen til at bekæmpe og forhåbentlig undgå udnyttelse af sport og mennesker. Det er den uddannelsestradition vi har til at fremme et moralsk og etisk menneskesyn, hvad enten eleverne spiller fodbold, danser, sejler, spiller musik eller kaster med en håndbold.

Som mange andre uddannelsesinstitutioner (og mange andre danskere) har vi selvfølgelig haft vores tvivl om, hvordan vi skulle gribe dette VM an. Ville det være bedre, at vi som skole tog afstand og boykottede VM med den vished, at eleverne alligevel ville se kampene, men på et mindre oplyst grundlag? Jeg tror det ikke.

Jeg mener, at vi som uddannelses- og dannelsesinstitution for mere end 1.000 unge, skal forpligte os på at oplyse og være i dialog med de unge mennesker. Også når det handler om brud på menneskerettigheder – om end jeg hellere ville have undgået den tragiske bekostning, det sker på baggrund af.

Vi viser VM 2022 i Qatar på Oure Efterskole, men vi har dermed også forpligtet os på det store ansvar, der påhviler os – dannelsesmæssigt og uddannelsesmæssigt.