Nyhed

Oure Kostgymnasium er landets næstbedste gymnasium til at løfte eleverne fagligt

17. maj 2023

Image Article Student Huekast Kostgymnasium

Foto: Mads Bordinggaard / Earthlander Media

Eleverne på Oure Kostgymnasium får højere karakterer end forventet, når studenterhuen placeres på hovederne ude foran det sydfynske gymnasium. Det glæder rektor, der håber resultaterne kan være med til at rykke lidt ved de fordomme, der ofte er om kostskoler og sportselever.

Mange kender nok Oure Kostgymnasium - og resten af Skolerne i Oure - for den lange række af håndboldspillere i verdenseliten, som er blevet udviklet på skolerne i samarbejde med GOG. Færre havde måske regnet med, at Oure Kostgymnasium faktisk også er med i toppen af landets gymnasier, når det gælder evnen til at løfte elevernes faglige niveau.

På en netop udsendt rangliste over de danske gymnasiers løfteevne/undervisningseffekt, som er forholdet mellem det karaktergennemsnit, studenterne faktisk opnår, og det gennemsnit, der statistisk kunne forventes - er Oure Kostgymnasium på en delt andenplads. Studenterårgangen i 2022 opnåede hele 0,5 mere i gennemsnit, end undervisningsministeriets model forventede (og i 2021 var det 0,4).

De nye resultater glæder rektor på Oure Kostgymnasium, Kenneth Vennerstrøm, der håber det kan være med til at sætte fokus på, at man som ung sportsudøver godt kan være motiveret for at gå i skole, samtidig med, at man dyrker sin sport på højt niveau.

Vi møder stadig af og til den fordom, at sportselever ikke også er motiveret for skole, så at eleverne generelt ender med at få højere karakterer hos os, end det statistisk forventes, glæder os rigtigt meget. Det viser, at den unges fokus på sport eller kunst ikke behøver at trække det skolemæssige niveau ned”, fortæller han.

Full Screen Kostgymnasium Dimission 2023

Hvordan skaber man en skole, der løfter eleverne?

Oure Kostgymnasium har ikke altid ligget så højt på listen over hvor gode skolen har været til at løfte eleverne. På kostgymnasiet, hvor eleverne ikke kun fokuserer på det boglige, men også på sport, musik, dans eller skuespil, som de bruger en del tid på at udforske gennem de tre år på gymnasiet, oplevede man for år tilbage, at eleverne ikke blev løftet nævneværdigt, og at de havde svært ved at navigere i en dagligdag med mange opgaver, øvetimer og et ungdomsliv, der også skulle passes. Det skulle der gøres noget ved – og det blev der.

Oure Kostgymnasium etablerede bl.a. udviklings- og støtteprogrammet ”Oure Life”, som er baseret på forskning i talentmiljøer inden for sportens verden. Her fokuseres på både personlig udvikling og trivsel - bl.a. opbygningen af ”life skills” og udvikling af mindset - og de kollektive rammer, eleven udvikler sig inden for. I Oure Life er målet både at hjælpe eleverne med at holde overblik, sætte sig mål, selvevaluere osv. og blive mere bevidste om fællesskabernes rammer; hvordan man samarbejder godt, kommunikerer, lytter, rummer og støtter hinanden.

Full Screen Kostgymnasium Dimission Stemning Venskab

Relationen er afgørende

Der kan være mange årsager til, at eleverne på Oure Kostgymnasium formår at hæve deres karakterer mere end forventet i løbet af de tre år på Sydfyn. En af dem, er der dog ikke tvivl om, hvis du spørger rektor Kenneth Vennerstrøm: Kostskolemiljøet og dermed relationen – både mellem eleverne, men i den grad også mellem elev og lærer.

Da eleverne bor på skolen, har de gode muligheder for at hjælpe hinanden og lære sammen, samtidig med, at de får tættere relationer til deres lærere, som de både møder i klasseværelset, på boldbanen og i fritiden, når der spises, laves lektier eller hygges. Det danner en helt anden relation end på et normalt gymnasium, hvor eleverne kun har boglig undervisning. Faktisk er det lidt påfaldende, at en pæn del af gymnasierne i toppen af Cepos’ aktuelle opgørelse netop er kostskoler eller har kostafdelinger”, lyder det fra rektoren, som også fremhæver den kollegiale sparring, som en af de mulige årsager til de flotte resultater.

Hos os er der blandt medarbejdergruppen en forståelse for, at det hele hænger sammen; at alle kostgymnasiets dele skal udgøre ét samlet udviklingsmiljø. Alle undervisere, uanset om det er i gymnasiefag, sport eller kunst, forventes at have blik og forståelse for elevernes samlede virkelighed og vigtigheden af alle skolens elementer. I den sammenhæng er det vigtigt, at de forskellige personalegrupper kender hinanden godt og har respekt for hinandens bidrag til et godt udviklingsmiljø. Derfor er der også hvert år forløb med ’kollegial sparring’, hvor medarbejderne besøger hinanden i deres jobfunktioner”, fortæller Kenneth Vennerstrøm.

Note: Når man sammenligner skoler, er det vigtigt at tage hensyn til, hvilken baggrund eleverne har. Det er alt andet lige lettere for en skole med mange børn fra ressourcestærke hjem at få høje eksamensgennemsnit, end det er for skoler med mange børn fra hjem, hvor forældrene f.eks. ikke har lange uddannelser. Det tager undervisningsministeriets beregning af skolernes evne til at løfte eleverne højde for.