Nyhed

Fordom om sportselever manes til jorden på kostgymnasium

12. december 2022

Image Article Gym Fodbold Hue

Fordom om sportselever manes til jorden på kostgymnasium

Løfteevnen på Oure Kostgymnasium ligger markant højere end forventet. Det glæder rektor, der håber at kunne punktere myten om, at sportselever ikke er motiveret for skole.

Studenterne fra Oure Kostgymnasium har i de seneste år opnået et bedre karaktergennemsnit end det er forventet af undervisningsministeriets statistikere. De har dermed en højere løfteevne end forventet. Og det glæder rektor på Oure Kostgymnasium Kenneth Vennerstrøm, der håber det kan være med til at sætte fokus på, at man som ung sportsudøver godt kan være motiveret for at gå i skole, samtidig med, at man dyrker sin sport på højt niveau.

Vi møder stadig af og til den fordom, at sportselever ikke også er motiveret for skole, så at eleverne generelt ender med at få højere karakterer hos os, end det statistisk forventes, glæder os rigtigt meget. Det viser, at den unges fokus på sport eller kunst ikke behøver at trække det skolemæssige niveau ned”, fortæller han.

Alt er samlet på ét sted – kan fastholde de unge i sporten

Der er meget de unge skal nå i dag, og hvis de udover skolen har en sport eller kunstnerisk fritidsaktivitet, er det svært at præstere i begge dele – og nå begge dele.

På Oure Kostgymnasium går de unge mennesker ligeså meget i skole som på alle andre gymnasier og derudover har de ca. 10 timer om ugen med sport, musik, dans eller skuespil. En af årsagerne til, at de mange timers sport eller performing art ikke går ud over elevernes karakterer, er at alt er samlet på ét sted og sat i system.

Elevernes skema er tilrettelagt så de netop kan nå begge dele, og når STX-undervisningen er slut, kan fodboldtræningen, danseundervisningen og sejladsen begynde få minutter efter.

Håbet er, at det kan få flere unge til at fortsætte med deres sport eller performing arts i teenageårene, hvor der ellers er mange der stopper – blandt andet fordi tiden er knap. Statistikkerne bekræfter mønsteret, hvor flere og flere melder sig ud af klubben, når de når op i teenagealderen. Derfor ligger der en stor opgave i at fastholde de unge, fortæller Kenneth Vennerstrøm.

Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver at give eleverne en mulighed for at blive ved med at bruge mange timer på den sportsgren eller kunstart, de holder så meget af, samtidig med, at de kan få den fulde oplevelse af gymnasietiden, både socialt og fagligt. Dét, at de kan blive ved med at udvikle sig som hele mennesker, om man vil, er det vigtigste for os”, lyder det fra rektoren.

Læs mere om Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference her.