Header, Socialt billede, Aktion

Oure Fonden

En håndsrækning, hvis økonomien er for presset

Hvert år er der elever, som gerne vil gå på Skolerne i Oure Sport og Performing Arts, men som ikke fuldt ud kan finansiere deres skolegang. Da vi ønsker at være et skoletilbud for så mange som muligt, har Oure Fonden som formål at støtte sådanne elever. Fonden uddeler således årligt et antal ”Oure Scholarships” til delvis dækning af elevens betaling for skolegangen.

Ansøgning om scholarship rettes til Ourefonden, fond@oure.dk, som overfor skolens øverste ledelse indstiller elever til støtte. I ansøgningen bedes du komme med en kort motivering inkl. basale økonomiske oplysninger. Det er en forudsætning, at eleven, der søger, opfylder de formelle krav til optagelse på den respektive uddannelse.

Ansøgere til Oure Kostgymnasium vil have førsteprioritet.

Elever på Oure Efterskole kan søge om individuel elevstøtte her. 

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62383838

Social

kopieret