Efterskole, Stemning, Grade Picker, Priser

Priser for ophold på Oure Efterskole

Et efterskoleophold varierer i pris, alt efter elevens husstandsindkomst. Til opholdet ydes elevstøtte, der søges gennem skolen. Støtte afregnes direkte mellem skolen og staten. Der må forventes udgifter i forbindelse med beklædning og udstyr. Beløbet kan variere blandt linjerne.

FIND PRISERNE FOR ET ÅR PÅ OURE EFTERSKOLE HER

Skolen tager forbehold for evt. regulering af priserne afhængig af bl.a. prisudviklingen.

Opkrævning af tilmeldingsgebyr

Tilmeldingsgebyr kr. 2.000 opkræves lige efter, eleven er optaget. Beløbet returneres ikke ved framelding uanset årsag.

Individuel elevstøtte

Det er muligt at søge skolens elevpulje til nedbringelse at egenbetalingen. Dette gøres ved at maile en kort ansøgning omkring sin økonomiske situation, og vedlæg desuden kopi af årsopgørelsen. Man kan tidligst søge 1. år før skolestart.

Det skal understreges, at skolen fortrinsvis tilgodeser forældre, der har lav indkomst eller forældre, der har uforudsete udfordringer (f.eks. arbejdsløshed, sygdom, stor nedgang i løn mv.)

Ansøgningen mailes til efterskolens sekretærer, Majbritt Broberg mb@oure.dk eller Trine Møller Hoffmann tmh@oure.dk. Herefter vil efterskolen behandle ansøgningen, og der kan forventes svar i løbet af en uge.

Tilmeld dig her

Når du søger om optagelse til Oure Efterskole, skal du udfylde en af nedenstående formularer. 

lad os hjælpe dig på vej

kontakt os

Skolerne i Oure, Idrætsvej 1

5883 Oure

Tlf: 62 38 38 38

E-mail: efterskoleadm@oure.dk

Social