Nyhed

Dansk Sejlunion har forlænget Skolerne i Oures certificering som sportsklub til 2024

11. juni 2021

Sejlads Image Article Kostgymnasium

Det er anden gang, at Oure udnævnes til sportsklub i Dansk Sejlunion. Skolerne i Oure tilbyder kvalificeret træning og et bredt udbud af bådtyper til eleverne, som nu har resulteret i forlængelse af titlen som sportsklub.

Overrækkelsen fandt sted sammen med Rektor for Oure Kostgymnasium Kenneth Vennerstrøm, Klubkonsulent fra Dansk Sejlunion Henrik Tang Kristensen og kostgymnasiets sejlere fra 3.G.

- Besøget fra Dansk Sejlunion var en rigtig god oplevelse og et tegn på det gode samarbejde, der er mellem sejlunionen og os som kombineret skole og klub. Jeg er sikker på, at Dansk Sejlunions repræsentanter i mødet med gymnasieeleverne fik et indtryk af, hvor meget tiden på Oure, fx på vores sejlgymnasium, kan rykke ved de unges udvikling - og give dem mod på flere sejleventyr også efter endt skolegang, fortæller rektor Kenneth Vennerstrøm.

Image Article, Højskole, Sejlads, Strand

Klubkonsulent i Dansk Sejlunion Henrik Tang, der var med til overrækkelsen, er begejstret for Oures tilgang til sejlads.

- Oure er i høj grad en rollemodel for skoler med sejlsport på programmet. I Oure er der kvalificeret træning flere gange ugentligt, og de unge kan vælge mellem et bredt udbud af både, fx Europa, Laser, 29'er, Nacra eller J/70'ere, på Oures sejlbase på Lundeborg havn. På den måde er Oure et virkelig godt udviklingstrin for en ung sejler, der gerne vil afprøve sit potentiale, lyder det fra Henrik Tang Kristensen, der uddyber.

- Men udnævnelse forpligter også. Det gælder også, når de unge forlader opholdet på Oure. Her gælder det om, at skolen i samarbejde med Dansk Sejlunion anviser et lokalt klubtilbud, hvor de kan fortsætte deres sportslige udvikling, og det hjælper vi gerne med som sejlunion via samarbejdet med Oure, fortæller han.

Sejlads på skoleskemaet

De unges udviklingsmuligheder på Skolerne i Oure har stor betydning for Dansk Sejlunion.

- Generelt får efterskoler og gymnasier stadig større betydning for tilgangen til sejlsporten, i kraft af Skolerne i Oures speciallinjer, Sejlads & Ski/snowboard. På skolerne kan de unge udvikle både sømandskab og sportslige færdigheder. Ikke mindst for mange unge uden sejlerbaggrund i familien kan et ophold på efterskole, gymnasium eller højskole være præcis den trædesten, der får dem ind i miljøet og i gang med at sejle, fastslår Henrik Tang Kristensen.

Hos Skolerne i Oure er der også stor glæde over endnu engang at modtage certificeringen som sportsklub. Særligt hos leder af Oure Sejl Akademi Jesper Henriksen.

– Mange af de sejlere, som kommer til Skolerne Oure, har en drøm om, at sejlads eller sejlsport skal være en del af deres livsstil. De færdigheder, de får her på skolen, vil vi gerne have, de tager med tilbage til de danske sejlklubber og træningsmiljøer, siger lyder det fra Jesper Henriksen.

Om sportsklubkonceptet

Der er fire centrale kriterier for at opnå status som sportsklub:

  • 1) Politisk forankring af klubbens rammer for sportslig udvikling
  • 2) Navngiven ungdomsleder med ansvar for konceptet
  • 3) Klubben er Ungdomsvenlig Sejlklub
  • 4) Adgang til træning og aktiviteter hele året

Derudover anbefaler Dansk Sejlunion en række forhold, blandt andet udviklingsplaner, uddannede trænere, sejladstræning flere gange ugentligt i sæsonen, fysisk træning og sociale aktiviteter.
Det falder godt i tråd med den måde og de muligheder Skolerne i Oure arbejder med sejlads og sejlsport på. 

Image Article, Efterskole, Sejlads