Header, Efterskole, Socialt billede, Undervisning

10. klasse på Oure Efterskole

Tid til fordybelse og til at lære dig selv og verden at kende
10. klasse er et år med mere tid til fordybelse, valgfag og frihed. Antallet af obligatoriske fag er mindre end i 9.klasse, og alene det gør, at der bliver mere tid til andre ting - og andre tanker. Set udefra kunne man tro, at 10. klasse blot er en gentagelse af 9. klasse med lidt færre fag og måske færre forventninger. Men sådan forholder det sig ikke. Et år i 10. klasse på Oure Efterskole er et år, hvor du lærer dig selv og verden at kende. Et år, hvor du i dén grad forventes at byde ind med dig selv, din passion og dét, du vil verden.

10. klasse på Oure Efterskole er på mange måder både et fordybelsesår og et dannelsesår i forhold til at blive endnu mere parat til ungdomsuddannelserne. Det er også et år, hvor fagene er tilrettelagt, så du har mere tid til at fordybe dig i eksistentielle og globale problemstillinger. Som 10. klasseselev skal du lære at være mere kritisk - og også selvkritisk - gennem alle fagene. De antagelser, du har, bliver udfordret, og det bliver forventet, at du tager aktivt del og aktivt stilling til dig selv og verden.

10. klasse skaber afsæt til voksenlivet
Der er afgørende forskel på 9. og 10. klasse. I 10. klasse bliver du endnu mere trænet til voksenlivet, hvor 9. klasse mere er et modningsår til ungdomslivet. Der er også en langt større valgfrihed fordi der er færre obligatoriske skolefag. 

Konkret betyder det, at 10. klasse på Oure Efterskole har fagene:

  • Dannelse (indeholder bl.a. faget Dansk)
  • Engelsk
  • Matematik
  • Du har mulighed for at vælge Tysk, Fransk eller Science med eksamen som valgfag

Passion og mangfoldighed
En af de største fordele ved at vælge 10. klasse på Oure Efterskole, fremfor enten at gå i 10. klasse på en folkeskole, fortsætte direkte på en ungdomsuddannelse eller gå i lære, er kort fortalt dannelse. Du vil i løbet af året blive klogere på dig selv og det fællesskab, som du uundgåeligt er en del af. Du kommer til at tage ansvar for fællesskabet, og tage ansvar for dig selv. 

Et år i 10. klasse på Oure Efterskole gør dig klar til at forstå omverdenen. Du lærer, at forskellighed gør dig stærkere - og at ensformighed ikke er en rettesnor. Det særlige ved Oure Efterskole er, at vi gennem vores størrelse har en mangfoldighed, der er bredere, end man vil opleve andre steder. På Oure møder du en stor skala af forskellighed i en mini-metropol, hvor du får et stort og forskelligartet netværk, der fordeler sig ud over hele landet.

Mindre pres - mere frihed og fællesskab
I de sidste par årtier har efterskolerne generelt vundet større og større indpas og er blevet et meget populært valg for unge - måske endda særligt 10. klasse på efterskole. Efterskoleforstander Mette Romer Søborg er ikke i tvivl om, hvorfor det er blevet så populært at tage et år i 10. klasse på efterskole. 

En af grundene er, at de unge bliver så sindssygt pressede i deres skoletid. Den frihed, der tidligere lå i det danske skolesystem, er skåret ned til et minimum. Derfor bliver 10. klasse, hvor du kan finde dig selv som ung, så afgørende. En anden grund er den tid, vi lever i. Her opdrager alle hver for sig, mens samfundet tester, måler og målretter. Resultatet er en gruppe individer, der har lært, at de hver især bærer nøglen til deres egen succes - eller fiasko. Vi opdrager små, dygtige, kompetente individer. Det, synes jeg, på den ene side er enormt stærkt, men på den anden side glemmer vi at opdrage til fællesskabet. I 10. klasse hos os lærer du styrken ved at være sammen - og også tæt sammen. Du lærer andres og dine egne grænser at kende. Det er en kontrast til det ungdomsliv, mange ellers har, hvor alle har eget værelse, eget tv eller tablet og ikke behøver sidde sammen med resten af familien. Men når man er fælles med andre, lærer man uundgåeligt sig selv at kende, lyder det fra forstanderen. 

 

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 35

Social

kopieret