57Cd7945d42b12c644223cfba088a67ef1d1c09c

Whistleblowerordning

Skolerne i Oure har i overensstemmelse med whistleblowerloven etableret en whistleblowerordning for skolens ansatte og en række øvrige interessenter.

I whistleblowerordningen kan du foretage fortrolig og sikker indberetning af alle alvorlige forhold, der vedrører vores organisation. Det kan f.eks. være mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd herunder forhold vedrørende bestikkelse og korruption, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og økonomisk kriminalitet i øvrigt samt brud på persondatasikkerheden, alvorlige skader på miljøet, interessekonflikter, tilfælde af seksuel chikane eller anden grov chikane samt grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen i øvrigt.

Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til vores kendskab.

Der kan indberettes fortroligt med angivelse af navn og kontaktoplysninger, eller du kan vælge at indberette anonymt. Du kan læse nærmere om, hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse under punktet ”anonymitet” i ordningens menu. I menuen kan du også under ”whistleblowerpolitik” læse nærmere om rammerne for brug af vores ordning. Du kan få oplysning om behandlingen af personoplysninger i under punktet ”privatlivspolitik”.

Link til whistleblowerordning

Link til whistleblowerpolitik

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62383838

Social

kopieret