Header, Om Oure, Retningslinjer For Some

Retningslinjer for debat på Oures sociale medier

Tak, fordi du er aktiv i debatten på Skolerne i Oures sociale medier. Vi ønsker, at vores sociale medier skal være et godt sted at være for alle.

Derfor har vi udarbejdet nogle få retningslinjer for siden. Retningslinjerne er udformet med udgangspunkt i Facebooks retningslinjer. Nedenstående er gældende for følgende sider på Facebook og Instagram:

 • Skolerne i Oure (Facebook)
 • Oure Efterskole (Facebook)
 • Oure Kostgymnasium (Facebook)
 • Oure Højskole (Facebook)
 • Oure Sommerkurser (Facebook)
 • Oureskolerne (Instagram)

Siderne varetages og modereres af Skolerne i Oure. Du er velkommen til at kontakte os på Facebook eller Instagram, men du har også altid mulighed for at rette henvendelse på mail til info@oure.dk.

HVEM ER VI?
Stiller du spørgsmål eller kommenterer på vores sociale medier, er du i kontakt med følgende medarbejdere:

 • Stine, SOME-manager
 • Simone, Ansvarlig for Kommunikation & Presse

HVORDAN MODERERER VI?
Som udgangspunkt ønsker vi ikke at slette indlæg og kommentarer på Facebook- og Instagram-siderne. Vi ønsker ligeledes, at det ikke er nødvendigt at fratage nogen skriveadgangen på siderne. Men vi forbeholder os retten til at moderere ved at slette indlæg, der ikke overholder retningslinjerne. Og i yderste konsekvens forbeholder vi os retten til at fratage en bruger skriveadgangen på siderne midlertidigt.

Vi modererer i følgende tilfælde

Spam

 • Gentagelser af identiske kommentarer slettes og enslydende tekster, som optræder på flere steder, slettes.
 • Links til eksempelvis artikler og YouTube-videoer, som postes uden yderligere kommentar om, hvorfor linket er relevant i relation til opdragelse, slettes.
 • Reklame eller indlæg, som fungerer som henvisning for at skabe trafik til andre platforme eller andre sider på Facebook eller Instagram, slettes. Ligeledes fjernes links til underskriftsindsamlinger m.m.
 • Kommentarer til opslag, der ikke har noget med opslagets emne at gøre, slettes. I stedet kan du starte egne tråde som opslag på siden.

Kun faktiske personer

Indlæg fra falske profiler eller kampagnesider slettes, ligesom vi ikke accepterer dobbeltprofiler i henhold til Facebooks retningslinjer.

God tone

 • Indlæg, som er injurierende, hadefulde, racistiske, diskriminerende, krænkende eller truende, slettes, og gentagne overtrædelser medfører udelukkelse fra siderne uden varsel.
 • Trusler mod sidernes indehaver eller andre debattører vil blive anmeldt til relevante myndigheder.
 • Vi fjerner kommentarer med oplysninger, som vi vurderer, er til gene for andre.
 • Oplever vi, at du har til hensigt at genere andre på siden eller sabotere debatten, forbeholder vi os retten til efter en enkelt advarsel som svar til dig, at fratage dig skriveadgangen til siderne.

Da vores sider er offentlige, bør du være varsom med at oplyse dine personlige kontaktoplysninger i kommentarsporet. Af hensyn til din egen sikkerhed, fjerner vi kommentarer, der indeholder personfølsomme oplysninger.

Vi henviser desuden til Facebooks eget regelsæt og community guidelines, som du kan finde her:

Oplever du problemer på vores Facebook- eller Instagram-sider, har du efter egen opfattelse uretmæssigt fået slettet en kommentar eller er blevet uretmæssigt frataget din skriveadgang midlertidigt, er du velkommen til at kontakte os på info@oure.dk og få en begrundelse.

Indlæg på Facebook- og Instagram-siderne omkring vores moderation vil blive fjernet. Sletter vi indlæg på siderne, er du velkommen til at henvende dig til os og få din slettede tekst tilsendt pr. mail, så du kan rette de ting, der stred imod retningslinjerne og poste den på ny. Vi gemmer den slettede tekst i 14 dage efter sletning.

Vi reviderer løbende vores retningslinjer sammen med dig. Har du input til, hvordan vi kan videreudvikle dem, så send dem til os på mail info@oure.dk.

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62383838

Social

kopieret