Velkommen til Oures Have

På Skolerne i Oure serverer vi årligt én million måltider på vores højskole, gymnasium og efterskole. Hvor der før lå en golfbane, er vi nu i gang med at etablere en tre hektar stor produktionshave, som skal forsyne vores køkkener med grøntsager. Oures Have skal rykke helt ind i elevernes hverdag og bidrage til, at bæredygtighed på en meget konkret måde får en større plads i deres bevidsthed og adfærdsmønstre. 

Med udgangspunkt i årets gang i haven, ønsker vi sammen med vores elever at undersøge, hvordan vi kan genskabe forbindelsen mellem menneske, natur og produktion. 

Oures Have skal således være skolernes grønne hjerte, som pumper plantebaseret kost og jordforbindelse ind i årerne på elever og ansatte, så de på egen krop mærker, hvordan grønne fællesskaber kan påvirke vores adfærds- og forbrugsmønstre. På den måde ønsker vi at naturliggøre bæredygtighed, som et vilkår, vi er fælles om at løfte. 

Oure Højskole modtager 2 mio. kr. til bæredygtighedsprojekt fra Nordea-fonden

Katrine Og Katrine Oures Have

Fag i Oures Have

Fagene udbydes i første omgang til elever på Oure Højskole. 

JORD & PRAKSIS
I faget Jord & Praksis skal vi forstå jorden i en historisk kontekst. Vi skal mærke det jordnære arbejde på egen krop og forstå synergien fra jord til bord.

Vi dykker dybere ned i landbrugets historie og politik. Vi prøver at forstå hvorfor landbruget ser ud som det gør i dag - hvornår gik vi fra den cirkulære produktion til den lineære produktion? Vi dykker ned i nye og gamle alternativer til det industrielle landbrug. 

Vi binder det sammen med den helt jordnære praksis, hvor vi skaber større forståelse for, hvad det faktisk kræver at være jordbruger og hvor meget der skal til for at forsyne os alle sammen med grønt. Vi skal så, udplante, luge og lave kompost. Vi skal have hænderne beskidte og få sved på panden. Eleverne skal lære hvordan de får afsat de vigtigste grøntsager til køkkenet. De skal høste, pakke og levere det færdige produkt. Vi vil også i samarbejde med køkkenerne skabe bedre forståelse for, hvordan råvaren skal se ud, når den lander på deres køkkenbord, så de har lettere ved at få den omsat.

GRO
Faget GRO handler om jord, empati og eleven selv. Gennem en udvidelse af vores empati og forståelse for, hvordan vi går fra tanke til handling i den grønne omstilling. 

61% af Danmark er landbrugsjord. Vores muldlag er i tilbagegang på grund af ensidige dyrkningsmetoder og tung maskindrift. Jord er levende og vi skal passe ordentligt på den. I faget GRO arbejder vi med den tese, at når du udvider grænserne for, hvem og hvad du føler omsorg og kærlighed for, kan du nemmere træffe beslutninger, som er til gavn for den grønne omstilling. Empatien skal med, hvis vi skal skabe en langsigtet forandring. 

I faget inddrager vi også eleven selv: Hvor placerer du dig i debatten om klimaet? Alt kan hurtigt blive stort og uoverskueligt og derfor arbejder vi med de to begreber: Livskvalitet og Handling. Det er værktøjer, som kan hjælpe dig med at stille skarpt på, hvad dine kerneværdier er og hvordan du handler på dem og fører dem ud i livet. 

SPIS
Faget Spis tager udgangspunkt i at omsætte de grøntsager, vi dyrker i haven til velsmagende mad. F.eks. er bladbeder en næringsholdig bladgrøntsag, som er i sæson næsten hele året med et stort udbytte, men i Danmark har vi haft svært ved at inkorporere den i vores køkkener. Faget sætter således fokus på at inspirere eleverne til at lave mad med grøntsager, som de ikke selv ville vælge. Faget fungerer desuden som bindeled mellem have og køkken og følger således også årets gang. På den måde bliver fermentering og præservering også en del af faget.  

Events i Oures Have
Der vil løbende komme events som havevandringer og fællesspisninger i haven. Mere info om det på hjemmesiden, når det er aktuelt. 

Ansatte i Oures Have

Ansatte i Oures Have

Katrine Friis

Ansat på Skolerne i Oure i 2015.

Katrine underviser på fællesfaget ARTS for skuespil, dans og musik og er med til at drive Oures Have, hvor hun underviser i en række fag knyttet til Haven. 

Katrine har en Bachelor i Socialvidenskab og Kultur- og sprogmødestudier fra Roskilde Universitet, samt en Master i Teaterpædagogik fra Universität der Künste i Berlin.

Katrine er optaget af hvordan kunst kan anvendes som generator for social forandring og personlig udvikling.

Katrine har arbejdet med bl.a. kampagneaktiviteter og kortlægninger indenfor socialt arbejde og integration for konsulentvirksomheden Als Research, fungeret som formidler af scenekunst for børn og unge for teater ZeBU i København, og har senest skrevet masteropgave omkring udvikling af performative mødeformer mellem kontanthjælpsmodtagere og sagsbehandlere med udgangspunkt i Human Specific teater.

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62383838

Social

kopieret