Full Screen Efterskole Stemning Hus Fotograf Yilmaz Polat

Oure Efterskole søger passioneret Uddannelsesvejleder / Efterskolelærer

Er du vild med at arbejde med unge mennesker? 
Som uddannelsesvejleder / efterskolelærer på Oure Efterskole, skal du brænde for at vejlede og guide de unge gennem et år på efterskole, hvor hverdagens op- og nedture skal tackles. Du skal være tydelig i din kommunikation og kunne sætte trygge rammer for elevernes forpligtende fællesskab.

Du skal kunne se dig selv i et aktivt læringsmiljø med over 750 elever fordelt på 9. og 10 klasse, hvor dannelse og verdensborgerbegrebet er omdrejningspunktet for undervisning og samvær med eleverne.

Du skal, udover at være uddannelsesvejleder for 750 efterskoleelever, være efterskolelærer, hvilket indebærer undervisning, huslærerfunktion, morgen- og aftenvagter og weekendarbejde.

Uddannelsesvejledningsopgave
Vi har en forventning om, at du har en fuld diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Alternativt har du flere af modulerne, samt flere års erfaring med uddannelsesvejledning. Uddannelsesvejledningen vil udgøre mellem 1/3 og 1/2 af din efterskolelærerstilling. Inklusion vil ligeledes indgå i stillingen.

Du vil få ansvaret for vejledningsprocessen fra før elevernes ankomst til deres overgang til ungdomsuddannelse. Det indebærer både individuel og kollektiv vejledning. Du vil skulle indgå i et bredt samarbejde med forældre, elevernes hjemkommuner og øvrigt personale på skolen. 

Vores vejledningsfaglige ambition er at integrere uddannelsesvejledningen i elevernes hverdag, og vi ønsker, at du er medspiller i denne udvikling. 

Undervisning
Vi søger et menneske, der har faglige forudsætninger for at undervise i udskolingen, gerne i et eller flere af fagene; engelsk, matematik eller dansk. Men vi søger i lige så høj grad et menneske, som ønsker at indgå i denne helt særlige skoleform. 

Et arbejde som efterskolelærer går ud på at danne og udvikle unge mennesker til demokratiske og nysgerrige medborgere. Det gør vi på vores skole gennem dialog, respektfuldt samvær og ved at benytte elevernes interesse for sport og performing arts til at fremme videbegær og samarbejde. 

Vi er en skole med et globalt værdisyn og derfor er faget engelsk et vigtigt fag for os. Vi søger en lærer, der kan udfordre eleverne fagligt og som er interesseret i at fremme det naturlige kendskab, som hovedparten af vores elever har til engelsk sprog og kultur. 

Du vil som efterskolelærer på Oure Efterskole få rollen som huslærer for 10-16 elever. Huslærerrollen er for os det, der kitter hele vores efterskole sammen og som er et af de væsentligste omdrejningspunkter for, at eleverne bliver mødt, set og hørt i deres hverdag. Huslæreren er forpligtet på at holde forældrene orienteret om elevens trivsel - både de ting, der angår linje, fag og det sociale liv. Det er afgørende, at du har en naturlig autoritet og brænder for at udvikle unge mennesker.

Vi er en efterskole, hvor samarbejde er meget vigtigt. Derfor skal du være klar til at samarbejde om hverdagen med andre dygtige mennesker. Samarbejdet bliver særligt synligt på vores fælles fordybelsesfredage, i temauger, og i forbindelse med håndtering af elevernes trivsel. Du skal være god til at igangsætte aktiviteter for unge mennesker og have lyst til at tage del i arbejdsopgaverne omkring efterskolelivet generelt.

Stillingen rummer aften- og weekendtilsyn.

Vi tilbyder en fuldtids fastansættelse fra 1. august 2024.

Ønsker du nærmere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Christian Kjems, viceforstander på ckj@oure.dk.

Læs mere om skolen, vores værdier og hverdag på: www.oure.dk

Ansættelser på efterskoleområdet sker efter overenskomst mellem LC og Finansministeriet for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler.

Ansøgning samt relevante bilag bedes sendes til job@oure.dk mrk. "Uddannelsesvejleder / Efterskolelærer". 

Ansøgningsfrist mandag d. 29. april kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 19 og 20.