Nyhed

Oure Elevråd: Vi føler os hørt og får en masse indflydelse

01. oktober 2021

Image Article, Efterskole, Nyhed (5)

På Oure Efterskole er der valg til formandsskabet i elevrådet. Kandidaterne er ivrige for at gøre en forskel på skolen og føler allerede, at de kan få en masse indflydelse ved at sidde med om bordet. Hør fra to af kandidaterne i artiklen her. 

Valgkampen er skudt i gang på Oure Efterskole. Overalt på skolen hænger der valgplakater med en række forskellige ansigter på. Hver plakat repræsenterer en kandidat til valget, som ønsker en af de fire pladser i elevrådets formandsskab. Torsdag aften var der valgaften, hvor eleverne fra efterskolen kunne udspørge kandidaterne om deres mærkesager og blive klogere på, hvor de skal sætte deres kryds på tirsdag. 

Forud for debatten tog vi en snak med to af kandidaterne Kornelius og Matilde for at høre, hvorfor de engagerer sig så meget i elevrådet og nu stiller op til formandsskabet. Svaret var helt klart: De vil have indflydelse! Og de føler de kan udrette reelle ændringer fordi de føler sig hørt af de voksne.  

De unge vil sidde med ved beslutningsbordet

Matilde var dog ikke helt klar første gang hun hørte om elevrådet. Men det blev hun. 

”I starten tænkte jeg, at det ikke rigtig var noget for mig, da jeg i et tidligere elevråd i folkeskolen ikke synes, vi havde så meget indflydelse. Men jeg føler virkelig, at jeg bliver hørt og at jeg kan få noget indflydelse, så jeg besluttede mig for at engagere mig”, lyder det fra den unge kandidat. 

Indflydelse går igen hos den anden kandidat Kornelius, som dog også ser et andet udbytte ved at engagere sig i elevrådet. 

”Jeg har hele tiden tænkt, at det her er noget jeg gerne vil prioritere, fordi jeg gerne vil have indflydelse på, hvordan skoleåret udvikler sig, men det er også for at prøve nogle ting af, som jeg kan bruge fremover. Jeg har fx lavet en indstilling til ledelsen om lys på basket- og volleybanerne om aftenen. Det kan jo virke som en lille ting, men i indstillingen har jeg blandt andet argumenteret for, hvordan det her lys på banerne kan styrke fællesskabet, fordi de vil betyde endnu et rum, hvor vi elever kan mødes på tværs af klasserne, afdelingerne og årgangene. Så det her med at styre en proces, have orden i tingene og argumentere for noget, får jeg prøvet af, og det er ret fedt”, fortæller Kornelius.

Eleverne vokser med opgaven

At være med i et elevråd, hvor man skal kunne sige sin mening og kæmpe for nogle mærkesager, er ikke hverdagskost for alle. Det er langt fra alle i elevrådet, der har prøvet at sidde i et elevråd før, men de vokser med opgaven i løbet af skoleåret. Det fortæller huslærer og elevrådsansvarlig Mark Kammersgaard. 

”Vores elevråd er simpelthen så vigtigt og det har de senere år fået en større og større rolle på skolen. Nogle gange tror vi voksne jo, at vi har den gyldne formel for det hele, men ofte ved eleverne faktisk bedre, så det er virkelig vigtigt, vi lytter til dem. Når vi kan mærke deres iver for at deltage i de beslutninger, der tages på skolen, bliver lærerne og skolens ledelse jo også meget mere lydhøre overfor at inddrage dem. Når vi så samtidig kan se, at de bliver større og stærkere som skoleåret skrider frem, giver det hele bare virkelig god mening, lyder det fra Mark, som har svært ved at skjule, hvor stolt han er af de unge.  

At være en del af noget 

Matilde og Kornelius sidder og lytter til Mark, da de bliver spurgt, hvorfor de har valgt at tage skridtet videre og stille op til formandsskabet i stedet for at være menigt medlem af elevrådet. Også her kommer svarene prompte. Først fra Kornelius: 

”Fordi jeg vil have endnu mere indflydelse og endnu mere at skulle have sagt”. 

Han kigger over på Matilde, som nikker og tilføjer:

”Fordi det er fedt at engagere sig og være en del af noget”. 

Full Screen Efterskole, Nyhed