Header, Kostgymnasium, Sprog

Sprog studieretning

Engelsk A, spansk A, tysk/fransk B  

Valgfag: Et fag (Enten C ➡️ B eller B ➡️ A).

Mulige valgfag:

  • Dans B (forudsætter at man har dans som sin linje)
  • Idræt B
  • Dramatik B 
  • Fysik B
  • Musik B
  • Psykologi B
  • Matematik B
  • Fransk A
  • Tysk A

Hvis du vælger en retning med sprog, får du sproglige og kulturelle kompetencer - sprog er et vindue ud til verden og en mulighed for at kunne kommunikere, studere og arbejde internationalt.

I undervisningen kommer du blandt andet til at arbejde med film, billeder, lyd, medier, interaktive opgaver, kunst, tekster, grammatik og ordforråd. Det kan fx være, at du skal lave undertekster eller synkronisere en film på et andet fremmedsprog.

Eksempler på emner i undervisningen kan være bandeproblematikker i Latinamerika, sport & politik, den digitale verden, identitet osv.

Grade Picker, Kostgymnasium, Undervisning, Grin, Socialt billede  2 Kopi Optimized

Sprog studieretning på Oure Kostgymnasium

Studieretningen handler ikke kun om at tale og skrive. Den sproglige studieretning handler også om at forstå kultur, historie og samfundsforhold i de lande, hvor sprogene tales. Derved bliver det muligt at kunne se på verden og sig selv fra en ny vinkel.

Dit fremmedsprog på B-niveau komplementerer dit udsyn på den centraleuropæiske del af verden ved at udvide dine sprogfærdigheder samt din forståelse for historiske og kulturelle sammenhænge i Europa.

Ud over den almindelige undervisning vil du deltage i sprogdage, der vil være tværfaglige samarbejder, ekskursioner og konkurrencer - fx i fremmedsprogsrap.

Hvis du overvejer at arbejde inden for EU, FN, NATO eller andre internationale organisationer er denne studieretning noget for dig. Den er også et springbræt til de uddannelser, som det private erhvervsliv i dag efterspørger ift. samhandel med udlandet. Desuden åbner den for en bred vifte af muligheder for at læse videre i udlandet.

Adgangskortet

Adgangskortet viser, hvad studieretningen giver adgang til. Brug følgende link: Sprog m/ fransk/tysk - adgangskort

MØD UNDERVISERNE PÅ SPROG HER

undefined

MØD UNDERVISERNE PÅ SPROG HER

Camilla Juul

Ansat på Oure Kostgymnasium siden 2006.

Underviser i dansk, spansk og almen sprogforståelse.

Uddannet cand.mag. på Syddansk Universitet i 2007 med speciale i oversættelsesteori.

Er aktiv rytter, træner løb og varetager bestyrelsesarbejde.

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 15

Social

kopieret