Header, Kostgymnasium, Naturvidenskab II

Naturvidenskab II studieretning

Biologi A, Kemi B

Valgfag: Et fag (enten C ➡️ B eller B ➡️ A)

Mulige valgfag: 

 • Psykologi B
 • Dans B (forudsætter at man har dans som sin linje)
 • Dramatik B 
 • Fysik B
 • Engelsk A
 • Fransk A
 • Tysk A
 • Idræt B
 • Musik B
 • Kemi A
 • Samfundsfag B

Denne studieretning passer til dig, der har interesse for kroppens fysiologi, sundhed, genetik, natur og miljø. Kombinationen af biologi og kemi vil give dig en bred forståelse af verden, fra de helt små atomer til de store økosystemer.

I Biologi A lærer du om alt det levende. Faget spænder over mange højaktuelle emner og er en kombination af eksperimentelt arbejde og teoriforståelse. Du vil møde emner som klimaforandringernes betydning for mennesker og dyr, kostens betydning for kroppens sundhed, genteknologiske metoders muligheder, miljøfremmede stoffers effekt på levende organismer og fysiologiske tilpasninger til idrætspræstationer.

Header, Kostgymnasium, Undervisning, Biologi

Alt om Naturvidenskab II på Oure Kostgymnasium

Kemi B tager udgangspunkt i det faktum, at alt i denne verden udgøres af stof, der kan omdannes ved kemiske reaktioner. Du lærer, hvordan alt stof er opbygget af atomer, hvilket giver dig en kemisk forklaringsramme, når du skal forstå den verden, du lever i. Eksempelvis vil det give dig den nødvendige viden for at få en tilbundsgående forståelse af menneskets fysiologi. I dette fag arbejder du også meget “hands on” i laboratoriet, hvor du efterprøver teorien i praksis.

Adgangskortet

Adgangskortet viser, hvad studieretningen giver adgang til. Brug følgende link: Naturvidenskab II - adgangskort

MØD UNDERVISERNE PÅ NATURVIDENSKAB HER

undefined

MØD UNDERVISERNE PÅ NATURVIDENSKAB HER

Mie Sibbern Jakobsen

Ansat på Oure Kostgymnasium i 2016.

Mie underviser i biologi, kemi og naturvidenskabeligt grundforløb.

Mie er uddannet cand. scient i biologi og kemi fra Syddansk Universitet.

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 15

Social

kopieret