Header, Efterskole, Sociale Spilleregler

Sociale spilleregler og mobiltelefonpolitik

Sociale spilleregler

Oure Efterskoles pædagogiske grundlag bygger på frihed under ansvar og gensidig respekt og dialog mellem elever, forældre og ansatte. Dette kræver et sæt sociale spilleregler som fælles udgangspunkt.

Skolen forsøger hele tiden at bruge de sociale spilleregler i forbindelse med refleksioner omhandlende etik, retfærdighed og fairness.

For at blive elev på Oure Efterskole skal nedenstående spilleregler accepteres, da de er en forudsætning for elevens efterskoleophold.

Vi forventer:

 • En social adfærd og en ordentlig omgangstone
 • At vi behandler hinanden ordentligt og taler pænt til hinanden. Dette gælder naturligvis også på nettet, uanset hvilke sider man færdes på.
 • Aktiv deltagelse fra alle elever. Alle skemalagte aktiviteter er obligatoriske og vi accepterer ikke pjæk. Samtidig forventer vi, at eleven møder op til tiden, er forberedt og klar.

Vi er en efterskole med mange unge mennesker samlet på ét sted. Derfor skal du være klar på at overholde nogle helt simple samværsregler, så vores fællesskab er trygt og godt.

Følgende accepteres ikke og kan medføre bortvisning:

 • Alkohol og euforiserende stoffer er forbudt at indtage og besidde. Dette gælder på skolen, på studierejser, samt rejser til og fra skolen. Overtrædes dette, ophører samarbejdet øjeblikkeligt
 • Tyveri
 • Vold
 • Mobning, diskriminerede adfærd – herunder racisme og sexisme, ”Pranks”
 • Misbrug af medier, netværk og mobiltelefoner, downloading af ulovlige filer, optagelse uden samtykke, fildeling m.m.
 • Hærværk. Medfører desuden erstatningspligt
 • Mangelfuld deltagelse i skolens program

Oure Efterskole er røg-, snus- og nikotinfri
Hvis du tages i at bruge disse produkter, vil du blive bedt om at tage hjem til dine forældre. Du må komme retur, når du kan klare en hverdag uden tobak/nikotin. Sker rygning gentagne gange, vil det medføre ophør af samarbejdet.

Natterend accepteres ikke
Du skal være i din egen seng om natten. Det skal være trygt og sikkert at bo på Oure Efterskole og det medfører, at vi ved hvor du er, når vi har ansvaret for dig. Bliver du taget i natterend, sendes du hjem til dine forældre. Du må komme retur, når vi er trygge ved at have ansvaret for dig på skolen om natten. Sker natterend gentagne gange, vil det medføre ophør af samarbejdet.

Fester udenfor skolens område
Oure Efterskole tager intet ansvar i forbindelse med fester, der afholdes uden for skolen. Det påhviler ikke skolen at orientere forældre om sådanne arrangementer. Vi henviser i øvrigt til reglerne omkring alkohol og euforiserende stoffer.

Mobiltelefonpolitik

Hvad er formålet med en Mobiltelefonpolitik?

På Oure Efterskole ønsker vi nærvær og fællesskab.
Formålet med nedenstående principper er at begrænse den anvendelse af mobiltelefoner, der forstyrrer koncentration, nærvær og læring, samt få de unge til at øve sig i at være tilstede i nuet, uden mobiltelefonen som forstyrrende element.

 • Mobilfrie spisesituationer
  Eleverne afleverer deres mobiltelefoner til frokost/aftensmad - De lægges i mobilpakker på et rullebord eller bliver nede i husene.
 • Mobilfrie klasserum
  Vi vil så vidt muligt bestræbe os på at gøre undervisningen mobilfri. Det er dog op til den enkelte underviser, da mobilen kan benyttes som et aktivt element i undervisningen.
 • Mobilfrie undervisningsforløb og foredrag
 • Mobilkasser til udlån til linjeundervisning
 • Mobilfrie uger (introugen, temauger, uge 43 og påsken)

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 35

Social

kopieret